Àlex Cassanyes guanya el concurs d’arranjaments del 35è Festival de Jazz Internacional de Granada (II)

 
AlexCassanyes.jpg
 

Àlex Cassanyes guanya el concurs d’arranjaments del 35è Festival de Jazz Internacional de Granada.

Amb l’arranjament de la melodia popular catalana “El Testament d’Amèlia”, el compositor Àlex Cassanyes va rebre el passat dissabte 8 de novembre a Granada, la distinció que l’acredita com guanyador del primer premi del concurs de Composició i Arranjaments per a Big Band organitzat en el marc de la XXXV edició del Festival Internacional de Jazz de Granada.

El teatre municipal Isabel La Catòlica de Granada va esgotar les gairebé 700 butaques per veure i escoltar la Ool-Ya-Koo Big Band, dirigida per Ramón Cardo, que va interpretar, entre altres temes, l’obra guanyadora del català Àlex Cassanyes així com el segon i tercer premi. La formació andalusa, d’un alt nivell tant pel que fa a músics com en direcció, va interpretar per primer cop les obres guardonades en el certamen així com la resta de repertori que la caracteritza. D’aquesta actuació de gairebé 90 minuts n’ha fet un enregistrament i es prevista la una propera edició en CD.

El jurat del concurs, composat per Ramón Cardo, Sergi Vergés, Arturo Cid (en representació de SGAE), Jesús Villalba (en representació del Festival Internacional de Jazz de Granada) i Joaquín Sánchez Gil (en representació de la Asociación Ool-Ya-Koo) va premiar també a Iñaki Askunze i Leandro Perpiñan en la resta de premis.

Basat en la melodia de la coneguda cançó popular catalana, l'arranjament d'El Testament d'Amèlia recull la melodia de la romança tradicional amb el mestissatge de ritmes i harmonies modernes, posant èmfasi en l'orquestració i les textures musicals de Big Band contemporània amb records de música clàssica, flamenc i tradicional mantenint la personalitat i identitat de les composicions de l'autor capelladí.

 
Foto: Andrés Castillo Martín

Foto: Andrés Castillo Martín

 

Aquest primer premi afegeix una nova distinció a la música d’Àlex Cassanyes. La seva visió contemporània de la Big Band no sols queda clarament palesa en aquest arranjament sinó que suma un nou reconeixement, ara a Espanya, després dels èxits aconseguits recentment a la toscana italiana i a Copenhagen. El Testament d'Amèlia passarà a formar part del repertori de l'Àlex Cassanyes Big Band Project, formació que quedarà consolidada l'any vinent i que recollirà les obres de l'autor. 

Aquesta convocatòria organitzada per l’Asociación Cultural Ool-Ya-Koo, sota el patrocini de la Fundación SGAE i la col·laboració del Festival Internacional de Jazz de Granada deixa palesa la seva vocació i aposta per promocionar la música de les orquestres de Jazz. Interessantíssim paper el de l’Associació Ool-Ya-Koo en la difusió del jazz i de les Big Bands juntament amb l’alta sensibilitat compartida la resta d’organitzadors amb una clara intenció de promocionar els arranjaments i composicions per a Big Band al mateix temps que fa una aclucada d’ull i reconeixement a aquells que ho fan possible.

www.alexcassanyes.com  - P.L.

Trobareu més informació als següents enllaços:


Àlex Cassanyes gana el concurso de arreglos del 35 Festival de Jazz Internacional de Granada

Con el arreglo de la melodía popular catalana "El Testament d'Amèlia" el compositor Àlex Cassanyes recibió el pasado sábado día 8 de noviembre en Granada, el galardón que le acredita como ganador del primer premio del concurso de Composición y Arreglos para Big Band organizado en el marco de la XXXV edición del Festival Internacional de Jazz de Granada.

El teatro municipal Isabel La Católica de Granada agotó las casi 700 butacas para ver y escuchar la Ool-Ya-Koo Big Band, dirigida por Ramon Cardo, que interpretó, entre otros temas, la obra ganadora del catalán Àlex Cassanyes así como el segundo y tercer premio. La formación andaluza, de un alto nivel tanto por lo que respeta a los músicos como a su director, interpretó por primera vez las obras ganadoras del certamen así como el resto de repertorio que la caracteriza. De esta actuación de cerca de 90 minutos se ha realizado una grabación y está prevista una próxima edición en CD.

El jurado del concurso, integrado por Ramón Cardo, Sergi Vergés, Arturo Cid (en representación de la SGAE), Jesús Villalba (en representación del Festival de Jazz de Granada) y Joaquin Sánchez Gil (en representación de la Asociación Ool-Ya-Koo) premiaron también Iñaki Askunze y Leandro Perpiñan en el resto de premios.

Basado en la melodía de la conocida canción popular catalana, el arreglo de El Testament d'Amèlia recoge la melodía de la romanza medieval con el mestizaje de ritmos y armonías modernas, poniendo énfasis en la orquestación y las texturas musicales de Big Band contemporánea con recuerdos a música clásica, flamenco y tradicional manteniendo la personalidad e identidad propias de las composiciones del autor de Capellades.

Este primer premio añade una nueva distinción a la música de Àlex Cassanyes. Su visión contemporánea de la Big Band no sólo queda claramente reflejada en este arreglo sino que suma un nuevo reconocimiento, ahora en España, después de los éxitos conseguidos recientemente en la Toscana Italiana y en Copenhagen. El Testament d'Amèlia pasará a formar parte del repertorio de la Àlex Cassanyes Big Band Project, formación que quedará consolidada el año que viene y que recogerá las obras del autor.

Esta convocatoria organizada por la Asociación Cultural Ool-Ya-Koo, bajo el patrocinio de la Fundación SGAE y la colaboración del Festival Internacional de Jazz de Granada define su vocación y apuesta por promocionar la música de las orquestas de Jazz. Interesantísimo papel el de la Asociación Ool-Ya-Koo en la difusión del Jazz y de las Big Bands junto con la alta sensibilidad mostrada por el resto de organizadores con una clara intención de promocionar los arreglos y composiciones para Big Band al mismo tiempo que le hace un guiño y reconocimiento a aquellos que lo hacen posible.

www.alexcassanyes.com 

P.L. 

Más información en los enlaces siguientes: