BIO

CAT

Àlex Cassanyes Sabater, (Capellades, 1982). Compositor i arranjador de música per a Big Band amb una marcada personalitat que pren forma en la instrumentació i visió contemporania que li confereixen un so característic. Interessat per diferents estils de música, les seves composicions es fonamenten en el jazz, la música moderna, clàssica i contemporània, les bandes sonores, la música electrònica i la música tradicional catalana. Ha realitzat composicions i arranjaments per orquestra, big band, banda simfònica, cor, cobla i altres formacions. 

Guardonat internacionalment en tres ocasions, Àlex Cassanyes guanya el 1er premi al "The 1st Annual Young European Bigband Composer Competition" a Copenhagen (2013) amb l'obra After The Dawn. L'estiu de 2014 guanya el 1er premi al "XXVII Concorso Internazionale de Composizione per Orchestra Jazz" dins el marc del Festival de Jazz de Barga a Itàlia, amb la peça Horizontal Balance. I també a finals de 2014, guanya el 1er premi al concurs d'arranjaments del XXXVè Festival Internacional de Jazz de Granada amb l'arranjament de la popular catalana El Testament d'Amèlia. 

Actualment el seu  projecte més rellevant és la composició per a Big Band que és el que està nodrint el repertori de l'Àlex Cassanyes Big Band Project, una orquestra de jazz en format clàssic però amb intencions més contemporànies. L'estiu de 2014 ja se'n va poder veure un tast amb la interpretació de la suite The Garden of Eden (2014) i es previst que arrenqui el vol el 2015 sota la direcció del mateix Cassanyes.

Llicenciat en composició per la Escola Superior de Música de Catalunya, Àlex Cassanyes ha pogut estudiar amb mestres com Arnau Bataller, Manel Camp, Albert Guinovart, Lluís Vergés, Bernat Vivancos i recentment amb l'arranjador italià Duccio Bertini i el compositor nord-americà John Hollenbeck. Anteriorment també va estudiar al Taller de Músics, a l'Aula de Música Moderna i Jazz del Conservatori del Liceu i al Conservatori Municipal de Música de Barcelona

Àlex Cassanyes és director de la big band i professor de l'EMM Mª Dolors Calvet de Vilafranca del Penedès


ENG

Àlex Cassanyes Sabater, (Capellades, 1982). Composer and arranger for Big Band with an ambitious and distinctive personality that takes shape in his instrumentation and contemporary vision that gives his works a particular sound and affinity. He is interested in a wide range of styles and musical genres and his compositions show a strong foundation in jazz, modern music, classical and contemporary, soundtracks, electronic music and also the traditional Catalan folk music. In this sense, he has composed and arranged pieces for instrumental ensembles with the bulk of his material for orchestras, Big Bands, concert bands, choir, cobla (traditional catalan ensemble), including also compositions for other genres.

Àlex Cassanyes has been recognized with international awards on three different occasions. He won the 1st Place award in “The 1st Annual Young European Bigband Composer Competition” in Copenhagen (2013) for his piece After The Dawn. Moreover, in August 2014, he was also the 1st Prize winner in the "XXVIIth Concorso Internazionale de Composizione per Orchestra Jazz" within the frame of the Barga Jazz Festival for his work Horizontal Balance. Lastly, towards the end of 2014, he won the 1st Prize in the arrangement competition of the "XXXVth Festival Internacional de Jazz de Granada" for his arrangement of the Catalan traditional folk song named El Testament d'Amèlia.

Nowadays, his main project is centered in jazz composition for Big Band. Indeed, this composing for Big Band is featuring his collection called “Àlex Cassanyes Big Band Project”, a jazz band in its traditional shape but with a more contemporary focus where he develops his own compositional style. In fact, a piece of this upcoming collection was already premiered in July 2014. His new composition, a suite called The Garden of Eden (2014) received a sparkling first performance. His forthcoming collection is to be released throughout the year 2015.

His Bachelor’s Degree in Composition is from the Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), where he studied with such renowned masters as Arnau Bataller, Manel Camp, Albert Guinovart, Lluís Vergés, Bernat Vivancos and more recently he was also taught by the Italian arranger Duccio Bertini and american composer John Hollenbeck. Previously, his education also included many courses and seminars at the Higher Conservatory level, among them, Àlex Cassanyes attended studies in modern music and jazz at the Liceu Conservatory in Barcelona, jazz music at the Taller de Músics, and he was also at the Barcelona Conservatory (Conservatori Municipal de Música de Barcelona).

Currently, Àlex Cassanyes is a teacher at the de EMM Mª Dolors Calvet de Vilafranca del Penedès (Municipal School of Music), where he combines his pedagogical activity with his role as the School’s Big Band’s conductor. 


CAS

Àlex Cassanyes Sabater, (Capellades 1982). Compositor y arreglista de música para big band con una señalada personalidad que toma forma en la instrumentación y en una visión contemporánea que le otorgan un sonido particular. Interesado por diferentes estilos de música, sus composiciones se fundamentan en el jazz, la música moderna, clásica y contemporánea, las bandas sonoras, la música electrónica y la música tradicional catalana. Ha realizado composiciones y arreglos para orquesta, big band, banda sinfónica, coro, cobla y otras formaciones.

Premiado internacionalmente en tres ocasiones, Àlex Cassanyes gana el 1er premio en el “The 1st Annual Young European Bigband Composer Competition” en Copenhagen (2013) con la obra After The Dawn. En verano de 2014 gana el 1er premio en el "XXVII Concorso Internazionale de Composizione per Orchestra Jazz” en el marco del Festival de Jazz de Barga (Italia), con la pieza Horizontal Balance. Y también a finales de 2014, gana el 1er premio en el concurso de arreglos del XXXV Festival Internacional de Jazz de Granada con el arreglo de la popular catalana El Testament d’Amèlia.

Actualmente su proyecto más relevante es la composición para Big Band, que está nudriendo el repertorio de la Àlex Cassanyes Big Band Project, una orquesta de jazz en formato clásico pero con intenciones más contemporáneas. En verano de 2014 ya se pudo ver un aperitivo con la interpretación de la suite The Garden of Eden (2014) y está previsto que arranque el vuelo en 2015 bajo la dirección del mismo Cassanyes.

Licenciado en composición por la Escola Superior de Música de Catalunya, Àlex Cassanyes ha podido estudiar con maestros como Arnau Bataller, Manel Camp, Albert Guinovart, Lluís Vergés, Bernat Vivancos y recientemente con el arreglista italiano Duccio Bertini y el compositor americano John Hollenbeck. Anteriormente también estudió en el Taller de Músics, en la Aula de Música Moderna i Jazz del Conservatori del Liceu y en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona.

Àlex Cassanyes es director de la big band y professor de la EMM Mª Dolors Calvet de Vilafranca del Penedès